موسسه مشاوره ای MIE (اتریش)

20 فروردین 1398

مؤسسه حقوقی ملک پور

موسسه مشاوره ای MIE شعبه اصلی مؤسسه واقع در وین

همکار مرکزی مؤسسه ملک پور

(عزیزان لطفاً جهت اخذ ویزای تحصیلی و دریافت مشاوره مربوط به تحصیل، ترجیحاً با دفاتر همکار تماس حاصل فرمایید.)

ساعات کاری: دوشنبه الی جمعه از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۵:۳۰ به وقت تهران

شماره خط ویژه: ۴۹۰۷۶ ـ (۰۲۱) و ۴۹۱۹۶۰۰۰  ـ (۰۲۱)

(هزینه تماس فقط تا تهران محاسبه می شود.)

دفتر مشاوره مهاجرتی MIE اتریش      دفتر مشاوره مهاجرتی MIE اتریش

نکته مهم: به علت حجم بالای تماس ها لطفا از شماره خط ویژه (۴۹۱۹۶۰۰۰ ۰۲۱)  و (۴۹۰۷۶ ۰۲۱) جهت تماس استفاده نمایید. خطوط دیگر به علت تماس  های مکرر ممکن است اشغال باشد و یا پاسخ داده نشود. پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.