موسسه رهجویان تعالی (کرمانشاه)

موسسه رهجویان تعالی (کرمانشاه) موسسه رهجویان تعالی (کرمانشاه)

شماره خط ویژه: ۴۹۱۹۶۰۰۰ـ (۰۲۱) و ۴۹۰۷۶ ـ (۰۲۱) (هزینه حتی با اتریش فقط تا تهران محاسبه می شود)

نکته مهم: به علت حجم بالای تماس ها لطفا از شماره خط ویژه (۴۹۱۹۶۰۰۰ ۰۲۱) و (۴۹۰۷۶ ۰۲۱) جهت تماس استفاده نمایید. خطوط دیگر به علت تماس های مکرر ممکن است اشغال باشد و یا پاسخ داده نشود. پیشاپیش ممنون از صبر و شکیبایی شما

ساعات کاری :۹ صبح الی ۱۸:۳۰

موسسه رهجویان تعالی    موسسه رهجویان تعالی