مهاجرت به انگلستان از طریق ازدواج

18 اسفند 1397 بدون نظر

مهاجرت به انگلستان از طریق ازدواج برای افرادی مناسب است که در عقد ازدواج یا شریک زندگی یک فرد دارای تابعیت یا اقامت انگلیس هستند. افراد دارای تابعیت یا اقامت دائم انگلستان می توانند حمایت همسر یا نامزد و شریک زندگی خود را برای ویزای ازدواج به عهده بگیرند.

فرزندان وابسته نیز در درخواست های ویزای ازدواج انگلستان گنجانده می شوند.

 

شرایط لازم برای مهاجرت به انگلستان از طریق ازدواج

·        اسپانسر و متقاضی باید رسما در عقد ازدواج / و یا شریک زندگی یکدیگر باشند.

·        باید با هم ملاقات کرده باشند

·        باید قصد زندگی مشترک با هم را داشته باشند

·        متقاضی باید از تمکن مالی لازم برای تامین مخارج خود برخوردار باشد و یا همسر و نامزدش بتواند بدون استعانت از صندوق وجوه عمومی از وی حمایت مالی به عمل بیاورد

·        باید محل سکونت مناسبی داشته باشند.

 

ویزای ازدواج انگلستان برای اتباع خارجی

در صورتی که یکی از زوجین از اتباع خارج حوزه اقتصادی اروپا (EEA) یا سوئیس باشد، برای ورود به انگلستان به ویزا نیاز خواهد داشت. این امر افرادی را نیز که در حالت عادی برای دیدارهای عمومی به ویزا نیاز ندارند نیز شامل می شود (مگر این که فرد از پیش در انگلستان باشد).

پس از ورود به انگلستان (یا در صورتی که فرد از پیش در انگلستان باشد)، فرد و همسرش باید از حداقل ۲۸ روز قبل به دفتر ثبت مربوطه اعلام کنند، در صورتی که هر دو مورد زیر در مورد زوج صادق باشد:

·          از اتباع خارج حوزه اقتصادی اروپا یا سوئیس باشند

·         تحت سیاست ها و قوانین مهاجرتی باشند

این فرایند در اسکاتلند و ایرلند شمالی متفاوت است.

تا سال ۲۰۲۱ هیچ تغییری در مورد قوانین و وضعیت شهروندان اتحادیه اروپا که در انگلستان اقامت دارند اعمال نمی شود. فرد و خانواده اش می توانند برای “وضعیت ساکن” درخواست دهند تا به اقامت خود پس از ژوئن ۲۰۲۱ ادامه دهند. این طرح تا مارس ۲۰۱۹ به طور کامل باز خواهد شد.

در صورتی که فرد از اتباع غیرانگلیسی باشد باید برای ویزا درخواست دهد

فرایند درخواست بسته به شرایط همسر فرد فرق می کند. در صورتی که همسر فرد تابعیت یا اقامت انگستان را دارا باشد اگر در صدد اقامت بیش از ۶ ماه انگلستان باشد، باید برای ویزای الحاق خانواده فرد مقیم (مثلا، ویزای نامزدی یا شریک) درخواست دهد. 

برای اقامت کمتر از ۶ ماه می توان برای ویزای ویزیتوری ازدواج یا شراکت مدنی درخواست داد.

 

در صورتی که فرد از اتباع حوزه اقتصادی اروپا (به جز انگلستان) یا سوئیس باشد، اگر همسرش اقامت دائم انگلستان را دارا باشد، می تواند برای ویزای الحاق خانواده فرد مقیم درخواست دهد.

در صورتی که همسر فرد اقامت دائم انگلستان را نداشته باشد، می تواند برای مجوز خانواده EEA برای همراهی یا پیوستن به همسر خود در انگلستان درخواست دهد. معمولا باید اثبات شود که فرد و نامزدش به مدت حداقل ۲ سال از رابطه خود را به زندگی مشترک گذرانده اند.

در صورتی که همسر فرد تبعه انگلستان، سوئیس یا EEA نباشد، و در انگلستان اقامت نداشته باشد، باید برای ویزای ویزیتوری ازدواج یا شراکت مدنی درخواست دهد. در این صورت فرد باید ظرف ۶ ماه انگلستان را ترک کند.

 

اعلام ازدواج در انگلستان

پیش از ازدواج یا تشکیل زندگی مدنی، زوج از نظر قانونی ملزم هستند شخصا موضوع را به اداره ثبت محلی اعلام کنند. اعلام کردن، اظهار رسمی نیت ازدواج است.

در جلسه اعلام، مامور ثبت به طور جداگانه با زوج ملاقات کرده و از آنها سوالاتی در مورد خودشان و یکدیگر می پرسد تا اطمینان حاصل کند که از شرایط آزادانه و قانونی برای ازدواج برخوردار هستند. زوج باید اطلاعات شخصی اساسی از قبیل نام، سن، وضعیت تاهل، نشانی، شغل، ملیت و تشریفات ازدواج را ارائه دهند. سپس سند اعلام شامل اطلاعات ارائه شده به امضاء زوج می رسد.

زوج باید به مدت هفت روز کامل پیش از اعلام را در انگلستان یا ولز اقامت داشته باشند. این که افراد پس از اعلام به نشانی های متفاوتی برای اقامت مراجعه کنند اهمیت ندارد.

تنها در صورتی می توان این اعلام را صورت داد که هر دو نفر به مدت حداقل ۷ روز در انگلستان و ولز زندگی کرده باشند.

در صورتی که هر دو نفر از نظارت مهاجرتی معاف باشند باید به اداره ثبت محلی خود اعلام کنند. باید شواهدی نشان دهند دال بر این که از قوانین مهاجرتی معاف هستند و از حق اقامت و سکونت برخوردارند.

 

زمان تمدید دوره اعلام

دوره اعلام فرد می تواند تا ۷۰ روز تمدید شود در صورتی که فرد یا همسرش:

·         از اتباع خارج حوزه اقتصادی اروپا یا سوئیس باشند

·         وضعیت مهاجرتی محدودی در انگلستان داشته باشند یا فاقد چنین وضعیتی باشند

·         شواهد کافی دال بر اقامت فرد در انگلستان به اداره ثبت ارائه ندهد

ظرف ۲۸ روز به فرد اطلاع داده خواهد شد که دوره اعلامش تمدید خواهد شد یا خیر.

اداره ثبت به فرد اطلاع خواهد داد که این امر در مورد خودش صادق خواهد بود و نامزد یا شریک مدنیش به اداره مبدا ارجاع داده خواهد شد. اداره مبدا می تواند بررسی کند تا اطمینان حاصل شود که ازدواج یا نامزدی واقعیت و اصالت دارد.

در اداره مبدا با فرد مصاحبه خواهد شد و به عنوان بخشی از بازرسی از وی اطلاعات بیشتری درخواست خواهد شد. فرد باید بازرسی را با موفقیت پشت سر بگذارد در غیر این صورت مجاز به ازدواج یا تشکیل خانواده نخواهد بود.

همچنین فرد باید اداره مبدا را در جریان تغییر نشانی در طول دوره اعلام قرار دهد.

 

مدارک مورد نیاز

فرد باید نام، تاریخ تولد، ملیت، و نشانی خود را به اداره ثبت مربوطه ارائه دهد.

همچنین در صورتی که نامزد فرد از اتباع خارج حوزه اقتصادی اروپا یا سوئیس باشد، در مورد وضعیت مهاجرتی وی نیز سوال خواهد شد.

 

هزینه ها و شرایط اخذ اقامت انگلستان از طریق ازدواج

در صورتی که پاسپورت یا مدارک مهاجرتی فرد نشانگر یکی از موارد زیر باشد، باید یک هزینه اعلام ۳۵ پوندی پرداخت نماید:

·         در انگلستان وضعیت پایدار و مستقری داشته باشد

·         قوانین مهاجرتی شامل حال شان نشود

·         دارای ویزای ویزیتوری ازدواج یا زندگی مشترک مدنی باشند (هر دو نفر باید عکس پاسپورتی ارائه دهند)

·         ویزای نامزدی یا ویزای زندگی مشترک مدنی (هر دو نفر باید عکس پاسپورتی ارائه دهند)

·         دارای حق اتحادیه اروپا برای اقامت دائم در انگلستان باشند.

 

در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق موجود نباشد، باید یک هزینه ۴۷ پوندی پرداخت شده و موارد زیر ارائه شود:

·         جزئیات نشانی عادی در صورتی که با نشانی مورد استفاده برای اعلام تفاوت داشته باشد

·         جزئیات یک نشانی تماس انگلیسی در صورتی که نشانی عادی خارج از انگلستان باشد

·         جزئیات هر گونه نام قبلی یا نام و هویت جاری یا پیشینی که فرد با آنها شناخته می شد

·         یک عکس پاسپورتی

 

 

مهاجرت به انگلستان از طریق ازدواج و ویزای ازدواج انگلستان به اتباع خارج حوزه اقتصادی اروپا اجازه می دهد تا در صورت ازدواج با یک تبعه یا دارای اقامت دائم انگلیس، وارد انگلستان شده و در این کشور اقامت داشته باشند. افرادی که از پیش ویزای نامزدی، ویزای کار، یا ویزای تحصیلی انگلستان با اعتبار بیشتر از شش ماه را دارا هستند می توانند ویزای خود را به ویزای ازدواج تغییر دهند.

افرادی که خارج از انگلستان برای ویزای ازدواج این کشور درخواست می دهند، در ابتدا یک اقاممت اولیه ۲۷ ماهه دریافت می کنند. در صورتی که فرد از پیش اقامت انگلستان را داشته باشند، اقامت شان دو سال دیگر تمدید خواهد شد.

برای این که فرد بتواند به عنوان همسر یا شریک زندگی درخواست اقامت دائم خود را تسلیم کند باید دو سال کامل در کشور انگلستان اقامت داشته باشد.  فرزندان ازدواج زیر ۱۸ سال نیز می توانند به عنوان وابسته وارد کشور انگلستان شوند و درخواست ویزای خود را همزمان با ویزای همسر متقاضی تسلیم کنند.

به منظور دریافت اطلاعات دقیق و جزئیات مربوط به مهاجرت به انگلستان از طریق ازدواج باید با مشاورین حقوقی و وکلای مهاجرتی مربوطه ارتباط برقرار کنید تا شما را در زمینه امور حقوقی این نوع مهاجرت راهنمایی کنند.

ثبت پرسش