مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

17 اسفند 1397 بدون نظر

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی یکی از راه های عزیمت و اخذ اقامت به این کشور است. کانادا از سال ۱۹۵۱ اصل محافظت از افراد در برابر آزاد و اذیت حقوق بشر را با امضاء کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (کنوانسیون ژنو) به رسمیت شناخت. حق زندگی، آزادی و امنیت شخص نیز در نمودار کانادایی حقوق و آزادی ها ضبط شده است. هرچند، با توجه به کثرت یافتن افرادی که صدد پناهندگی در کانادا هستند، هر روزه تعداد بیشتری از درخواست های پناهندگی رد می شوند.

در ادامه به بررسی این نوع مهاجرت و فرایند آن می پردازیم.

 

تعریف پناهنده و پناهندگی:

به منظور اعطاء پناهندگی کانادا، فرد باید خارج از کشور مبدا خود بوده و ترس و هراس قابل توجیهی از آزار و اذیت در وطن خود داشته باشد. بر طبق کنوانسیون ژنو، نه تنها ترس و هراس باید قوی باشد، بلکه آزار و اذیت نیز باید بر اساس دلائلی چون نژاد، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا برخورداری از یک ایده سیاسی باشد. با این حال، تفسیرهای سهل گیرانه تر از این ترس و هراس نیز می تواند به وضعیت پناهندگی منجر شود.

 

درخواست پناهندگی از داخل کشور کانادا

به طور کلی، هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا (IRB) ظرف ۶۰ روز به درخواست پناهجویان رسیدگی می کند. در صورتی که پناهجو از برخی کشورهای معین (برای مثال، کشورهایی که حقوق بشر در آنها رعایت نمی شود) بیاید ، فرایند درخواست پناهندگی سریع تر طی خواهد شد.

برای درخواست مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی باید مراحل زیر را دنبال کرد:

·        درخواست پناهندگی در یک درگاه ورودی کانادا

در هر کدام از درگاه های ورودی کانادا می توان درخواست پناهندگی داد. به این معنی که می توان در فرودگاه، بندر یا مرز زمینی درخواست پناهندگی را تسلیم کرد. ماموری که درخواست را دریافت کرده، تصمیم می گیرد که آیا درخواست برای ارجاع به IRB شرایط لازم را دارد یا خیر. درخواست در صورتی واجد شرایط بودن :

-         برای مصاحبه با IRB وقتی تعیین می شود،

-         فرد برای تکمیل همه فرم ها در بسته درخواست و تسلیم آن ها به IRB به مدت ۱۵ روز وقت در اختیار دارد.

·        درخواست در یک دفتر IRCC

می توان در برخی دفاتر مهاجرت، پناهندگان و تابعیت کانادا (IRCC) درخواست پناهندگی داد. در صورتی که فرد در صدد درخواست پناهندگی در یک دفتر IRCC باشد:

-         باید همه فرم های بسته درخواست را تکمیل کرده و به همراه داشته باشد.

-         تا زمان مراجعه حضوری و تسلیم فرم های تکمیل شده وقت مصاحبه با مامور مهاجرتی دریافت نخواهد کرد.

 

دریافت بسته درخواست پناهندگی کانادا

به منظور درخواست پناهندگی، فرد باید به ماموران مهاجرتی کانادا اطلاعاتی در زمینه های زیر ارائه دهد:

-         پیشینه

-         خانواده خود، و

-         علت درخواست پناهندگی.

این کار با تکمیل فرم ها در بسته درخواست پناهندگی صورت می پذیرد.

 

استماع دادرسی

در صورتی که درخواست پناهندگی فرد در کانادا شرایط لازم را داشته باشد، باید به IRB به منظور استماع دادرسی مراجعه نماید. مامور زمان و تاریخ استماع دادرسی را به وی ابلاغ کرده و یک احضاریه برای حضور در استماع دادرسی را در اختیارش قرار می دهد. این احضاریه حاوی این اطلاعات است:

-         مکان برگزاری استماع دادرسی

-         زمان حضور فرد

-         زمان شروع جلسه استماع دادرسی

فرد  در زمان حضور در جلسه باید تمامی مدارک شناسایی خود را به همراه داشته باشد که موارد زیر را شامل می شود:

-         پاسپورت

-         گواهینامه رانندگی، و

-         هر مدرک دیگری که بر هویت فرد یا علت درخواست پناهندگی وی دلالت دارد.

 

اثبات وضعیت در کانادا به عنوان پناهنده یا فرد تحت حفاظت

در صورت پذیرفته شدن درخواست توسط اداره مهاجرت یا هیئت پناهندگی کانادا (IRB) ، فرد یک نامه یا سند رسمی دریافت خواهد کرد که می تواند از آن برای اثبات وضعیت خود استفاده کند.

در صورتی که فرد مورد حفاظت باشد و به عنوان پناهنده گزینش شده و در کانادا استقرار یافته باشد، سندی تحت عنوان “تایید اقامت دائم” دریافت خواهد کرد. سپس، کارت اقامت دائم (که کارت PR نیز خوانده می شود) به وی اعطاء خواهد شد.

چنانچه به خاطر برخورداری از ارزیابی ریسک مثبت پیش از حذف، مورد حفاظت باشید، سندی تحت عنوان “بازبینی وضعیت” دریافت خواهید کرد. هر یک از این مدارک می توانند برای اثبات وضعیت فرد در کانادا مورد استفاده قرار گیرند.

 

پناهندگان تحت حمایت دولت (GAR)

GARها شهروندان دائمی هستند که در خارج از کشور برای استقرار مجدد در کانادا، به عنوان پناهندگان کنوانسیون که تحت قانون مهاجرت و محافظت از پناهندگان تعریف می شوند، یا به عنوان اعضاء پناهندگان کنوانسیون در دسته خارج از کشور گزینش می شوند. آن ها از دولت فدرال برای استقرار مجدد کمک دریافت می کنند.

mmm

پناهندگان با پشتیبان خصوصی

پناهندگان دارای پشتیبان افراد دارای اقامت دائم هستند که در خارج از کشور برای اقامت مجدد در کانادا انتخاب شده اند. آن ها می توانند در زمره “دسته پناهندگان کنوانسیون خارج از کشور” ، “دسته کشور مبدا” یا “کشور دسته پناهجویی” قرار بگیرند و تحت پشتیبانی سازمان ها، افراد یا گروه های فردی باشند. آن ها به هیچ عنوان از طرف دولت حمایت نمی شوند.

 

پشتیبان های خصوصی

این افراد یا گروه ها می توانند پشتیبانی فردی را که در صدد مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی است را به عهده بگیرند:

-         دارندگان توافق پشتیبانی: این گروه ها دارای یک توافق رسمی با دپارتمان برای پشتیانی از پناهندگان هستند.

-         گروه پنج: این گروه متشکل از پنج یا تعداد بیشتری شهروند کانادایی یا افراد دارای اقامت دائم کانادا هستند که در محل اسکان پناهندگان اقامت دارند.

-         پشتیبانان اجتماعی: یک سازمان، مجمع، یا شرکت مستقر در مکان اسکان پناهندگان.

 

پناهندگان مستقر در کانادا

درخواست پناهندگی این افراد مورد پذیرش واقع شده و متعاقبا برای وضعیت اقامت دائم در کانادا درخواست داده و این اقامت به آن ها اعطاء شده است. در غیر این صورت، این افراد “اشخاص تحت محافظت در کانادا” خوانده می شوند.

 

وابستگان پناهنده کانادا

به وابستگان پناهنده نیز اقامت دائم اعطا می شود. این افراد اعضاء خانواده پناهنده مستقر در کانادا هستند که در خارج از کشور زندگی می کنند و یا در زمان تسلیم درخواست در کانادا اقامت دارند.

 

سایر پرونده های بشردوستانه

اتباع خارجی غیر از متقاضیان پناهندگی ممکن است تحت شرایط خاص بتوانند بر مبنای بشردوستانه یا همدلانه در کانادا بمانند. این موارد بشردوستانه شمار اندکی از افراد را دربرمی گیرند که هرگز درخواست پناهندگی نداده اند ولی پرونده شان تحت برنامه های خاصی که برای پرونده های استثنائی تنظیم شده به جریان می افتد.

 

متقاضیان پناهندگی افراد دارای اقامت موقت هستند که به محض یا پس از ورود به کانادا درخواست محافظت پناهندگی می دهند. یک متقاضی پناهندگی در کانادا در صورتی تحت حفاظت دولت قرار می گیرد که پناهنده کنوانسیون تشخیص داده شود یا به خاطر در معرض خطر بودن زندگی، ریسک رفتار ظالمانه یا غیرعادی یا تنبیه، یا در خطر شکنجه بودن، مطابق تعریف کنوانسیون علیه شکنجه از کشور خود گریخته باشد. متقاضی پناهندگی که درخواستش پذیرفته شده می تواند برای اقامت دائم در کانادا درخواست دهد. این درخواست می تواند اعضاء خانواده در کانادا یا خارج از کشور را شامل شود.

 

با توجه به این که کانادا نیز همچون سایر کشورها، رغتبی به پذیرفتن اتباع خارجی که خود را به این کشور تحمیل می کنند ندارد، و همین طور با در نظر داشتن این موضوع که مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی غالبا از مبادی غیرقانونی صورت می پذیرد که خطرات جانی و مالی بسیاری را برای افراد به همراه دارد، این روش مهاجرتی به هیچ عنوان توصیه نمی شود. بنابرین لازم است که به منظور اجتناب از افراد سودجو و خطرات بی شماری که راه پناهندگی در کانادا به همراه دارد با مشاورین زبده و متخصص در زمینه حقوق مهاجرت مشاوره شود تا راه های جایگزین و البته مناسب تر برای مهاجرت به این کشور ارزیابی شود.

ثبت پرسش

مطالب مرتبط و مفید